Pécs a dómnál PécsÜdvözlöm!

|

Higgy magadban

Bemutatkozás

Ügyvédként peres és nemperes eljárásokban való képviseletre szakosodva nyújtok komplex jogi szolgáltatást.

Célom, hogy a leghatékonyabb jogi szolgáltatásokat nyújtsam ügyfeleim részére, és az eddig szerzett tapasztalataimat világos és közérthető módon adjam át.

Amennyiben jogi képviseletre van szüksége, vagy csak tájékozódna, keressen elérhetőségeim egyikén!

Dr. Sipos Anett, ügyvéd
ELTE Állam-, és Jogtudományi Kar

phone_android +36 30 117 6151
email siposanett@salaw.hu
location_on 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 9. 1. em. 106.
Barbakán bástya

Online jogi szolgáltatás

Online is lehetséges jogi tanácsadást nyújtani, a pandémiás helyzet miatt azonban ma már lehetőség van online adásvételi szerződést kötni, üzletrészt átruházni, céget alapítani vagy épp megszüntetni.

Az ügyvéd köteles beazonosítani az ügyfeleit a 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.) előírásai szerint. Miután a jogi szolgáltatások többnyire személyes találkozásokon alapultak, az azonosítás megvalósult az ügyvédi irodában. Ám ez is gyökeresen megváltozott a koronavírus miatt, így az ügyfélazonosítás is megvalósítható ma már online videóhívással.

A személyes kontaktusok visszaszorítása érdekében szükségessé vált, hogy a személyes megjelenés nélküli azonosítás módját a Magyar Ügyvédi Kamara szabályozza. [1/2019. (VII. 31.) számú határozata]


Milyen ügyekben alkalmazzuk a távazonosítást?

A fent említett Pmt. hatálya alá tartozó ügyeken – ingatlanra vonatkozó tulajdonátruházási szerződések, megbízási, vállalkozási, bérleti, használati és a céges ügyletek (alapítás, módosítás, üzletrész-átruházás) – kívül jogi tanácsadás esetén is lehetőség van elektronikus úton történő szerződéskötésre.

Milyen technikai eszközök szükségesek?

 • Internet
 • Skype vagy Zoom alkalmazás
 • Nyomtató

A távazonosítás gyakorlata:

 1. Szerződéskötés előkészítése:
  Az ügyféllel a kapcsolatfelvételt követően az adott ügyre vonatkozó adatokat leegyeztetjük, és előkészítjük az szerződéstervezeteket.
 2. Módosítások / kiegészítések megküldése és visszaküldése:
  Az ügyfélnek, valamint az üggyel érintett személyeknek elektronikus úton megküldöm az előkészített szerződéstervezet. Minden érintett a szerződést áttanulmányozza és az esetleges módosításokat és/vagy kiegészítéseket e-mailben megküldi, az ügyvédi irodának, majd véglegesítjük a szerződést.
 3. Szerződések aláírása és visszaküldése:
  Véglegesítést követően megfelelő példányszámban megküldjük a feleknek a szerződést, akik azokat egymásnak eljuttatják, aláírják, majd az utolsó aláíró visszajuttatja irodánk részére.
 4. Időpont-egyeztetés ellenjegyzésre videóhívásban:
  A felek azonosítása videohívásban történik, melyhez előzetes időpontegyeztetés szükséges.
 5. Távazonosítás:
  A videóbeszélgetés során az okiratban szereplő személyeket beazonosítjuk. Bemutatják az okirataikat és a megküldött szerződéseket, az aláírásokat sajátként ismerik el.
 6. Az okiratok tartalmának ismertetése és ellenjegyzés:
  Az ellenjegyző ügyvéd ismerteti az okiratok lényeges tartalmi elemeit, a felek jóváhagyása után az ügyvéd ellenjegyzi az iratot.
 7. Saját példányok eljuttatása a felekhez:
  Az ügyfelek saját szerződéses példányait ügyvédi irodánk postán vagy személyesen juttatja el részükre.

Nyitott könyvek egymás mellett

Vállalkozások számára

 • Cégjog
  • Cégalapítás, cégmódosítás (Kkt., Bt., Kft., Zrt.)
  • Cégek megszüntetésére irányuló eljárások (végrehajtás, felszámolás, csőd)
  • Formaváltás, egyesülés, szétválás
  • Határozat megtámadása
 • Közigazgatási jog
  • Közigazgatási határozatok elleni fellebbezés, felülvizsgálati eljárásban való képviselet
 • Perképviselet
  • Szerződésszegésből eredő igényérvényesítés (hibás teljesítés, garanciális és kellékszavatossági igények), teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér követelése
  • Szerződésen kívüli vagyoni és nem vagyoni kártérítés
 • Fizetési meghagyásos és egyéb tartozás megfizetésére irányuló eljárások
  • Felszólító levelek, egyezségi tárgyalások lefolytatása és megállapodások előkészítése
  • Képviselet fizetési meghagyásos, felszámolási, végrehajtási, polgári peres eljárásokban
Pécs Ferencesek utcája

Magánszemélyek számára

 • Családjog
  • Házassági vagyonjogi szerződés
  • Megosztásra irányuló szerződés
 • Öröklési jog
  • Végrendelet, öröklési szerződés, valamint halál esetére szóló ajándékozás
 • Szerződések joga
  • Tulajdonátruházó szerződések szerkesztése, véleményezése (adásvétel, csere, ajándékozás, atipikus szerződések)
  • Használati szerződések szerkesztése, véleményezése (bérleti szerződések és lakásbérleti szerződések)
  • Vállalkozási típusú szerződések elkészítése, véleményezése (kivitelezés, építés, szerelés)
 • Közigazgatási jog
  • Közigazgatási határozatok elleni fellebbezés, felülvizsgálati eljárásban való képviselet
Díjazás

Az elszámolás alapvetően óradíj alapú. A lenti összegek tájékoztató jellegűek, hiszen az ügyek különbözőek és egyedi megbeszélést igényelnek.

A feltüntetett árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak.

Büntetőügyekben kizárólag megbeszélés alapján alakítjuk ki a díjszabást, a lenti tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető büntetőügyben irányadónak.

Tevékenység Nettó díj
Konzultáció
Megbízás esetén az első konzultáció díjmentes.
15.000.- Ft/óra
Jogi tanácsadás, ügyintézés
Megkezdett óránként értendő.
Magánszemélyek részére:
20.000.- Ft/óra
Cégek számára:
30.000.- Ft/óra
Levélírás
Bármely levél vagy irat elkészítése előtt az ügyféliratok áttekintése szükséges, a díjazás megkezdett óránként értendő.
20.000.- Ft/db
Ügyféliratok áttekintése 10.000.- Ft/óra
Keresetlevél
Bonyolultságtól és összetettségtől függően változik.
70.000.- Ft/db-tól
Tárgyaláson való képviselet 30.000 - 50.0000.- Ft/tárgyalás

Fentieken túl felszámításra kerül az esetlegesen felmerülő utazás költsége, valamint a különböző hivatalokban lerovandó eljárási, illetékköltség.
Dr. Sipos Anett ügyvéd

phone_android +36 30 117 6151
email siposanett@salaw.hu
location_on 7621 Pécs, Munkácsy Mihály u. 9. 1. em. 106.
lock Adatvédelmi szabályzat
info Süti tájékoztató

Törvénytár: njt.hu
Bíróságok: birosag.hu
Esettanulmányok, rövid cikkek: jogiforum.hu
Pécsi Ügyvédi Kamara: pecsiugyvedikamara.hu

Minden jog fenntartva. © Dr. Sipos Anett